Verder studeren: iets voor mij?

Posted by Sabine Dillen. Categories: .

Sommige leerlingen maken minder snel de overstap naar het hoger onderwijs. Ze denken dat het niks voor hen is, dat het te duur is, dat ze geen kans maken… Vaak gaat het om leerlingen die in hun omgeving geen rolmodellen voorhanden hebben. Vaak hebben ze een minder kansrijke thuisomgeving.

Om deze leerlingen een betere ondersteuning te kunnen bieden werd een module ontworpen waarin jongeren kennismaken met het hoger onderwijs en in dialoog kunnen gaan over de twijfels en vooroordelen omtrent verder studeren. Een kringgesprek aangevuld met filmmateriaal geeft de leerlingen meer informatie over het leven van een student en praktische zaken zoals het kostenplaatje, studeren, studiepunten en begeleiding. Er wordt ruim de tijd genomen om vragen van leerlingen te beantwoorden.

Deze laagdrempelige instapsessie (100 minuten) is uitermate geschikt voor leerlingen die twijfels en/of drempels ervaren in de overstap naar het hoger onderwijs en wordt aangeboden aan alle opleidingsvormen van de 3de graad: doorstroom, dubbele finaliteit of arbeidsmarkt.