Kan ik verder studeren en toch niet dagelijks achter mijn boeken moeten zitten?

Hoelang zal ik dagelijks moeten studeren?

Kan ik testen of ik voldoende voorkennis heb om bepaalde studierichting te starten?

Kies ik voor een universiteit of een hogeschool?

Hoe begin ik te kiezen?

Wat is ‘een vak meenemen’?

Hoe weet ik of ik deze richting wel kan?

Wat als ik niet slaag voor mijn examens?

Wat is het verschil tussen semesters en modules?

Wat betekent ‘volgtijdelijkheid’?

Wat is het verschil tussen een academische bachelor en een professionele bachelor?

Welk mogelijkheden zijn er na mijn studie?

Wat?

Op zoek naar een nieuwe manier om de voornaamste studiekeuzevragen van leerlingen en ouders te beantwoorden? Dan zit je goed bij StudyChat, een initiatief van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen.

Doorheen drie gratis modules geven we bruikbare en onderbouwde ‘tips and tricks’ om een goede keuze te maken. Niet alleen de mogelijkheden binnen het hoger onderwijs worden uitgelegd maar we staan ook stil bij het keuzeproces. StudyChat is volledig opgebouwd rond de vragen waarmee leerlingen en ouders worstelen. In elke school leven echter andere vragen. We spelen daarop in en kunnen ons daaraan aanpassen. Zo kunnen we sessies inkorten, uitbreiden en verdiepen.

Waarom?

Stel je voor dat alle leerlingen meteen weten wat ze later willen worden en daarbij de juiste studiekeuze maken. Het zou niet alleen hen, maar ook ouders en leerkrachten heel wat tijd en zorgen besparen. Helaas loopt het bij de meeste leerlingen net iets anders. De enorme hoeveelheid aan mogelijkheden en de complexe structuur van het hoger onderwijs maken het er voor jongeren niet eenvoudiger op. Daarom probeer je als school je leerlingen de beste begeleiding te geven. Ben jij als leerkracht, coördinator of directie op zoek naar een andere manier om je leerlingen te begeleiden in dit proces? Dan delen we graag onze expertise. Zo zijn jij en je leerlingen helemaal mee met de laatste aanpassingen in het hoger onderwijs.

Het werkboek

Doorheen het werkboek worden leerlingen getriggerd om te ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Het zet hen op weg en laat hen over hun studiekeuze nadenken. Verder geven we in het boek ook tips mee. Hoe leer je opleidingen kennen? Welke stappen moet je nemen om tot een keuze te komen? Wat moet je doen als je blijft twijfelen? Het boek wordt gebruikt tijdens de modules en is bovendien gratis.

Wat moet ik zeker weten?

Wat moet ik zeker weten? Doorstroom en/of Dubbele finaliteit

Welke mogelijkheden bestaan er binnen het hoger onderwijs? Wat zijn studiepunten? Hoelang moet een student wekelijks aan zijn of haar studies besteden? Hoeveel kost verder studeren? In deze interactieve presentatie gaan we samen met jouw leerlingen (en eventueel hun ouders) op zoek naar antwoorden. Het aantal graduaats- en bacheloropleidingen in Vlaanderen is zo groot dat we onmogelijk alle opleidingen kunnen bespreken tijdens een infosessie. Studiekiezers zullen zelf op zoek moeten gaan. Daarom geven we hen een duidelijk beeld van de structuur en de mogelijkheden binnen het hoger onderwijs. Deze presentatie duurt 50 minuten en is geschikt voor grote groepen en ouders. Je kan kiezen om de sessie fysiek of digitaal te laten doorgaan.

Wat moet ik zeker weten? Arbeidsmarkt finaliteit

Welke mogelijkheden hebben deze leerlingen binnen het hoger onderwijs? Hoe ziet dat verder studeren er dan uit? Waarin verschilt het hoger onderwijs van het secundair onderwijs? Deze sessie biedt de leerlingen basisinformatie over verder studeren op een interactieve manier. Zo gaan we onder meer in op de kostprijs en belangrijke begrippen als leerkrediet en studiepunten. We voorzien tijdens de presentatie tijd om vragen van leerlingen (en eventuele ouders) te beantwoorden. Deze presentatie duurt 50 minuten en is geschikt voor grote groepen en ouders. Je kan kiezen voor een fysieke of digitale sessie.

Wat moet ik zeker weten? +

Wat moet ik zeker weten? + Doorstroom en/of Dubbele finaliteit

Tijdens deze uitgebreidere versie van ‘Wat moet ik zeker weten?’ wordt de basisinformatie uit de standaardversie (50 min) verder uitgediept en extra gestaafd met diverse voorbeelden van studiekeuzemogelijkheden. Zo staan we onder meer langer stil bij de verschillen tussen een graduaat, professionele bachelor en academische bachelor en worden belangrijke begrippen als toelatingsproef en ijkingstoets verduidelijkt. We gaan ook in op de mogelijke (studie)begeleiding en financiële ondersteuning waarop studenten een beroep kunnen doen binnen het hoger onderwijs. Onze sprekers voorzien ook de nodige tijd om vragen van leerlingen en ouders uitgebreid te beantwoorden. Deze presentatie duurt ongeveer 80 minuten en is geschikt voor grote groepen en ouders. Je kan kiezen om de sessie fysiek of digitaal te laten doorgaan.

Wat moet ik zeker weten? + Arbeidsmarkt finaliteit

Tijdens deze sessie wordt alle informatie uit de standaardpresentatie ‘Wat moet ik zeker weten?’ Arbeidsmarkt finaliteit (50 min) behandeld en verder uitgediept. Zo maken we meer gebruik van diverse voorbeelden en staan we langer stil bij de verschillen tussen een graduaat, professionele en academische bachelor. Daarnaast hebben we ook oog voor de mogelijke (studie)begeleiding en financiële ondersteuning waarop studenten een beroep kunnen doen binnen het hoger onderwijs. Onze sprekers voorzien ook de nodige tijd om vragen van leerlingen en ouders uitgebreid te beantwoorden. Deze presentatie duurt ongeveer 80 minuten en is geschikt voor grote groepen en ouders. Je kan kiezen om de sessie fysiek of digitaal te laten doorgaan.

Hoe kies ik goed?

Hoe weet ik welke studie bij me past? Welke vragen moet ik zeker stellen tijdens een infomoment? Wat als ik blijf twijfelen? Kortom, hoe kies ik goed?

Tijdens deze workshop nemen we het studiekeuzeproces op een speelse manier onder de loep. We gaan met jouw leerlingen aan de slag en maken hen wegwijs in hun eigen keuzeproces. Zo bekijken we o.a. waar hun interesse liggen en welke talenten ze bezitten. Leerlingen zetten hier alvast enkele stappen richting hun studiekeuze en ontdekken welke volgende stappen ze kunnen ondernemen. Uiteraard hebben de leerlingen op het einde van deze sessie nog geen keuze gemaakt, maar met de aangeleerde keuzebekwaamheid kunnen ze het proces zelf bewust doorlopen.

Deze hands-on workshop wordt best in klasverband gegeven. We voorzien een uitgebreide versie van 100 minuten waarin we het studiekeuzeproces in de diepte behandelen en tal van opdrachten maken. Wanneer de uitgebreide versie niet mogelijk is voorzien we een verkorte versie van 50 minuten waarin de basiselementen een plaats krijgen tijdens een crash course. Doorheen beide versies maken we intensief gebruik van het werkboek.

Indien fysieke sessies omwille van beperkende maatregelen niet kunnen doorgaan wordt er een digitaal alternatief voorzien van 50 minuten.

Verder studeren: iets voor mij?

Sommige leerlingen maken minder snel de overstap naar het hoger onderwijs. Ze denken dat het niks voor hen is, dat het te duur is, dat ze geen kans maken… Vaak gaat het om leerlingen die in hun omgeving geen rolmodellen voorhanden hebben. Vaak hebben ze een minder kansrijke thuisomgeving. Om deze leerlingen een betere ondersteuning te kunnen bieden werd een module ontworpen waarin jongeren kennismaken met het hoger onderwijs en in dialoog kunnen gaan over de twijfels en vooroordelen omtrent verder studeren. Een kringgesprek aangevuld met filmmateriaal geeft de leerlingen meer informatie over het leven van een student en praktische zaken zoals het kostenplaatje, studeren, studiepunten en begeleiding. Er wordt ruim de tijd genomen om vragen van leerlingen te beantwoorden. Deze laagdrempelige instapsessie (100 minuten) is uitermate geschikt voor leerlingen die twijfels en/of drempels ervaren in de overstap naar het hoger onderwijs en wordt aangeboden aan alle opleidingsvormen van de 3de graad: doorstroom, dubbele finaliteit of arbeidsmarkt.

Getuigenissen

Module: Wat moet ik zeker weten?Module: Wat moet ik zeker weten? +Module: Hoe kies ik goed?Module: Verder studeren: iets voor mij?

Contacteer ons

Geïnteresseerd in één van onze modules?

Thank you!